Jak polscy rekruterzy wykorzystują social media

Od kilku lat jako Konsultanci Rynku Pracy przyglądamy się zmianom w korzystaniu z nowych technologii w procesach rekrutacyjnych. Nasz zespół na bieżąco śledzi pojawiające się trendy i analizuje publikowane w tym obszarze wyniki badań. Ze szczególną uwagą i ciekawością śledzimy stale rosnące zainteresowanie social media, które szybko wkraczają niemal we wszystkie dziedziny naszego życia.

Obecnie niewielu dziwi fakt, że media społecznościowe wykorzystywane są również w procesach rekrutacyjnych. Zastanawiać może jednak skala zjawiska i sposób, w jaki interpretowana jest zawartość profili przez profesjonalistów.

Podejrzenia vs rzeczywistość

Początkowo, szukając odpowiedzi na pytanie o skalę zjawiska, rozmawialiśmy z osobami, które aktywnie korzystały z social media lub planowały zacząć wykorzystywać ten kanał w poszukiwaniu pracowników. O sytuacji na rodzimym rynku wnioskowaliśmy również na podstawie zagranicznych badań. W ten sposób mogliśmy jedynie podejrzewać, w jak sposób prezentuje się polski krajobraz social media w rekrutacji, jednak zależało nam na tym, by uzyskać twarde dane, na których moglibyśmy oprzeć naszą wiedzę. Z tego powodu, jako Lee Hecht Harrison DBM Polska, w ubiegłym roku zdecydowaliśmy się zweryfikować nasze przypuszczenia i zapoczątkowaliśmy badania polskiego rynku w tym obszarze.

W okresie pomiędzy czerwcem a wrześniem 2015 roku przeprowadziliśmy pierwszą edycję badania „Media społecznościowe w rekrutacji”. Do udziału w ankiecie on-line zaprosiliśmy współpracujących z nami pracowników działów HR i agencji rekrutacyjnych z całej Polski. Na nasze pytania odpowiedziało 222 respondentów, reprezentujących różne branże. (wykres 1)

Respondenci wg branży %
IT / Telco / Media 14
FMCG 4
Finanse 11
farmacja / medyczna 6
Produkcja 13
Konsultingowa 5
Rekrutacyjna 30
TSL 4
inna 13

 

Polscy rekruterzy vs zagraniczni koledzy

Według naszych badań, aż 97% rekruterów w Polsce wykorzystuje w swojej pracy portale społecznościowe. Natomiast aż 79% profesjonalistów potwierdziło, że zatrudniło nowego pracownika za pomocą portali społecznościowych. Przy porównaniu tych danych z wynikami prezentowanymi przez Jobvite, okazuje się, że w obu obszarach wyprzedzamy amerykańskich rekruterów o kilka procent. W Stanach dane prezentują się kolejno na poziomie: 92%[1] i 73%[2]. Jeszcze lepiej prezentujemy się na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej i MENA , w którym, według badań Adecco, wykorzystanie social media w rekrutacji wynosi 73%[3].

Dodatkowo naszych badań wynika, że najczęściej i najskuteczniej z social media korzystają pracownicy branży rekrutacyjnej. Bardzo wysokie wyniki uzyskały również branża FMCG i IT/Telco/Media, co jest zbieżne z trendami opisanymi przez Adecco w wspomnianym już wcześniej raporcie. (wykres 2)

Czy zatrudnił/a Pani/Pan kandydata przy pomocy portali społecznościowych w procesie rekrutacji?
W jakiej branży Pani/Pan pracuje? Tak Nie
IT / Telco / Media 86% 14%
FMCG 89% 11%
Finanse 81% 19%
Farmacja 83% 17%
Produkcja 52% 48%
Konsultingowa 83% 17%
Rekrutacyjna 97% 3%
Inna 62% 38%

 

Czy rekruterzy szukają informacji o kandydatach w internecie?

Według naszych badań prawie 90% rekruterów oceni kandydata za pomocą profilu w social media. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są portale biznesowe.

Co ciekawe, niespełna 30% pytanych przyznaje, że weryfikuje facebookowy profil kandydata przed spotkaniem. Co drugi rekruter sprawdzi zawartość profilu na Facebooku dopiero po rozmowie kwalifikacyjnej. Na podstawie rozbieżności w odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania poszczególnych portali w procesie rekrutacji (37% w przypadku Facebooka) i pytania o techniki wykorzystywane przy rekrutacji za pośrednictwem social media (maksymalna odpowiedź 47% w przypadku Facebooka), z pewną ostrożnością wnioskujemy, że polscy rekruterzy w swojej pracy wykorzystują Facebooka częściej niż to deklarują.

Przyczyn takich rozbieżności może być wiele, ale to, co nasuwa się nam na podstawie jakościowej analizy zalet i wad mediów społecznościowych, to niechęć ankietowanych do naruszania sfery prywatnej kandydatów. W odpowiedziach rekruterów, ale również w naszych rozmowach z pracownikami HR, równie często pojawia się temat regulacji prawnych, jak i kwestii etycznych. Czy na pewno powinniśmy analizować treść profili przeznaczonych dla znajomych? Jak bardzo można nagiąć granicę pomiędzy sferą życia prywatnego i zawodowego?

Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a nawet mogą one generować kolejne: czy dane, które upubliczniamy w Internecie, także nieznajomym, w dalszym ciągu należą do naszej sfery prywatnej?

50 na 50, czyli pierwsze wrażenie w social media

Wrażenie, które wywołujemy w ciągu zaledwie kilku pierwszych chwil spotkania nie straciło swojej mocy w dobie social media. Różnica polega na tym, że obecnie aby je wywołać wcale nie potrzeba realnego spotkania. 90% rekruterów weryfikuje profil kandydata przynajmniej na jednym portalu społecznościowym. Warto jednak przyjrzeć się w jaki sposób eksperci w obszarze rekrutacji odbierają treści zamieszczane przez kandydatów.

Okazuje się, że w Polsce dokładnie połowie ankietowanych zdarzyło się, pod wpływem treści zamieszczonych przez kandydata w mediach społecznościowych, poddać w wątpliwość decyzję o nawiązaniu współpracy. Podobny, choć nieco wyższy wyniki – 55%, uzyskano w USA.

Zdajemy sobie sprawę, że treści, które jeszcze przed spotkaniem znajdujemy o kandydacie w social media, nie determinują tego, czy nawiążemy współpracę z daną osobą, czy nie. Trudno jednak zbagatelizować pewne informacje, które nasz rozmówca – świadomie bądź nie – udostępnił publicznie.

W Polsce najbardziej negatywnie odbierane są: wulgaryzmy (87%), treści o charakterze seksualnym (71%) i związane z używkami (75%), a także błędy językowe (72%). Po zapoznaniu się z tego rodzaju treściami na profilu, kandydatowi może być trudno poprawić wrażenie, które wywołał. Kwestią o którą nie zapytaliśmy w ankiecie, a która może być ciekawa, to w jaki sposób rekruterzy postępują w takich sytuacjach. Zastanawiamy się, jak często zdarza się, że rekruterzy decydują się na udzielenie kandydatowi informacji zwrotnej, proszą o wyjaśnienia lub jedynie sugerują, że znają zawartość profili.

Dla równowagi warto wspomnieć o treściach odbieranych w sposób pozytywny. Rekruterzy korzystnie oceniają: dzielenie się wiedzą przez potencjalnych kandydatów (82%), aktywne udzielanie się w grupach branżowych (69%), dzielenie się pasjami i zainteresowaniami (64%), a także zaangażowanie w wolontariaty (62%). (wykres 3)

W jaki sposób treści zamieszczane przez kandydatów na profilach społecznościowych wpływają na Pani/Pana decyzję o możliwości nawiązania współpracy?
negatywnie
 neutralnie
pozytywnie
% odp. % odp. % odp.
duża aktywność na portalu (dodawanie treści,
komentowanie, dzielenie się materiałami etc.)
1% 67% 32%
błędy językowe 72% 27% 0%
dzielenie się wiedzą branżową 3% 15% 82%
grupy branżowe 0% 31% 69%
grupy prywatne 2% 85% 13%
nieformalne zdjęcia 26% 72% 2%
polubienia stron 2% 87% 12%
prezentowane poglądy polityczne 34% 65% 1%
treści seksualne 71% 28% 1%
treści związane z używkami (m.in. alkohol, narkotyki) 75% 25% 1%
wspólne kontakty 2% 61% 37%
wulgaryzmy 87% 12% 1%
zaangażowanie w wolontariaty 0% 38% 62%
zainteresowania / pasje 2% 34% 64%
luki w informacjach na portalach biznesowych (wykształcenie, miejsce pracy, etc.) 41% 54% 5%

Podobnie jak niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów wykorzystania social media w jednym, krótkim tekście, tak samo trudno rozstrzygnąć wszystkie dylematy związane z mediami społecznościowymi w świecie rekrutacji. Warto jednak mieć świadomość skali zjawiska, pojawiających się trendów i kierunku ich rozwoju, nie tylko „na własnym podwórku”, ale również w szerszym kontekście, całego rynku rekrutacyjnym. Osobiście, mamy nadzieję, że kolejne edycje badań pozwolą nam nie tylko obserwować zachodzące zmiany, ale również będą stanowić inspirację i zaproszenie do wymiany doświadczeń i dyskusji na ten temat wdrażania nowych rozwiązań w social media.

 

[1] The Jobvite, Recruiter Nation Survey, 2015  (11.01.2016)
[2] The Jobvite, Social Recruiting Survey, 2014  (11.01.2016)
[3] Adecco, Raport Social Media w rekrutacji – Europa Środkowo-Wschodnia rekruterzy, 2014 (11.01.2016)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *