6 sposobów na radzenie sobie z kryzysem firmy w dziale HR

Każdy okres kryzysu ma zarówno swój początek, jak i koniec. Natomiast na czas jego trwania działy HR ogłaszają pełną mobilizację. W kryzysie, jak w żadnej innej sytuacji, weryfikujemy jakość kompetencji kierowniczych i osobistych predyspozycji do wykonywanego zawodu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w naszych czasach nie jest już tylko funkcją podwykonawczą, ale przede wszystkim wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za ludzi w firmie, kształtowaniem polityki wewnętrznej i sprawnym funkcjonowaniem całej organizacji. Kiedy zaczynamy mieć do czynienia z kryzysem, praca działu zarządzania zasobami ludzkimi nabiera bardziej strategicznego charakteru. Szukamy słabych punktów, patrzymy na efektywność, wzmacniamy najlepszych, poszukujemy oszczędności. Jak radzić sobie z nieprzewidywalnością zmian w otoczeniu organizacji, które jednak muszą być zarządzane strategicznie? Niezależnie od przedsiębiorstwa pewne kwestie powinny pozostać wspólne. Jak radzić sobie z kryzysem?

1. Skup się na talentach

Znajdowanie i utrzymywanie talentów jest nieodzownym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu, przede wszystkim w trudnych chwilach, kiedy gospodarkę lub firmę dopada kryzys. Bądź pewien, że na pokładzie masz talenty, które potrafisz zatrzymać i odpowiednio wykorzystać. Obserwuj rynek – może właśnie w kluczowym momencie twoi konkurenci zwalniają perełki, dzięki którym będziesz miał szanse zdobyć przewagę.

2. Współpracuj z firmą dostarczającą profesjonalne rozwiązania HR-owe

Fachowcy w konkretnej dziedzinie przeprowadzają oceny bardziej precyzyjniej i kompleksowo. Ocena kandydata oprócz konkretnych kwalifikacji powinna obejmować także umiejętności miękkie, np. komunikacyjne. Podstawę działań stanowią rozwiązania zindywidualizowane. Dzięki prawidłowemu rozpoznaniu potrzeb można w sprawny sposób uzupełnić braki kadrowe, a specjaliści mają szansę trafić do odpowiednich organizacji.

3. Koncentruj się na podstawach

W czasie kryzysu ważne jest, aby wszystkie działania funkcjonowały na optymalnym poziomie. Stwórz stopnie realizacji celów, zrekonstruuj działania w firmie – być może część pracowników może pracować z domu, zrównoważ proporcje. W przeszłości rozwój pracowników był z góry ustalony: wszyscy uczestniczyli w tych samych szkoleniach narzuconych przez przełożonych. Teraz przeszliśmy do zindywidualizowanego podejścia one-size-fits-one, tak aby firmy mogły w pełni wykorzystać potencjał wszystkich swoich pracowników.

4. Wykorzystaj narzędzia, które masz

Badania pokazują, że większość firm nie wykorzystuje narzędzi, które ma w swoich rękach. A służą nam przede wszystkim do tego, aby osiągnąć cele, a także zaspokoić potrzeby pracowników czy pomóc w diagnozie kondycji firmy. Dlatego warto im się bliżej przyjrzeć, rozszerzyć czy dodać nowe moduły i odświeżyć to, co już mamy. Być może unikniemy kosztów w dodatkowe rozwiązania w czasie, kiedy powinniśmy skupić się na oszczędnościach.

5. W kluczowych projektach nie nawiązuj do planu odbudowy firmy

W czasie kryzysu wiele działów HR często koncentruje się przede wszystkim na działaniach, które pozwolą wygenerować oczekiwane przez zarząd oszczędności. Natomiast w sytuacji nowych wyzwań powinniśmy zacząć myśleć długoterminowo i wykorzystywać szanse do nadania kluczowym działaniom bardziej strategicznego znaczenia. Np. szybka zmiana strategii sprzedaży, dzięki której będziemy konkurencyjni na rynku, wiąże się z koniecznością wyposażenia pracowników w nową wiedzę i umiejętności, ponieważ nie da się realizować nowych strategii tymi samymi kompetencjami.

6. Skorzystaj z każdej okazji do zwiększenia zysków

Kryzys dotyka różnych firm i różnych branż w różnym czasie i z różnym nasileniem. Jednak firmy, które dotychczas zarządzane były w sposób mądry, ekonomiczny i przemyślany, mogą skupić się na wykorzystywaniu rynku i potencjale swoich pracowników. Strategie antycypują przyszłość, która jest nieprzewidywalna. Dlatego powinny być unikalne, aby za ich pomocą możliwe było uzyskanie oczekiwanych sukcesów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *