Najważniejszy trend HR: pracownik w centrum uwagi

Najpierw człowiek, potem wyniki! Firmy, które chcą mieć dostęp do najlepszej kadry, muszą całkowicie zmienić swoje podejście. Poznaj nowe zasady gry.

Wyzwania, jakie najbliższa przyszłość stawia przed pracodawcami, wbrew entuzjastycznym wizjom futurologów wcale nie dotyczą głównie automatyzacji. Nowoczesne technologie będą nam towarzyszyć, jednak, jak na razie, wciąż muszą ustępować pierwszeństwa człowiekowi. To rozwojowi pracowników, doskonaleniu zawodowemu i ogólnemu dobrobytowi poświęcono najwięcej uwagi w raporcie „Global Human Capital Trends 2019” przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte nadano największy priorytet.

Trendy powstały dzięki informacjom zebranym od blisko 10 tysięcy liderów HR i IT oraz członków zarządów w 119 krajach, w tym 300 z Polski.

Oto trzy najważniejsze trendy dotyczące pracowników.

Trend 1: Alternatywne formy zatrudnienia

Przez wiele lat umowy zlecenia czy o dzieło uznawano za rozwiązania „alternatywne”, którymi uzupełniano lub zastępowano etat. Niestety, w wielu przypadkach obchodzono w ten sposób obowiązek płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz kodeks pracy, przez co elastyczne formy zatrudnienia okryły się złą sławą.

Wraz ze zmianą oczekiwań dotyczących stylu pracy mają jednak szansę powrócić na rynek jako rozwiązanie wybierane przez pracowników, a nie narzucane im w celu obniżenia kosztów zatrudnienia.

Do głównych zalet umów cywilnoprawnych należy przede wszystkim duża elastyczność oraz możliwość pracy dla kilku firm jednocześnie. Równocześnie po opłaceniu składek pracownicy otrzymują zabezpieczenie emerytalno-zdrowotne na tych samych zasadach, co zatrudnieni na etacie.

TREND 2: Od stanowiska do superstanowiska

– Ogromna większość respondentów twierdzi, że spodziewa się zwiększenia lub znaczącego zwiększenia wykorzystania sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych, automatyzacji i robotyki w perspektywie trzech najbliższych lat – podają autorzy raportu. Paradoksalnie, by móc w pełni wykorzystać potencjał technologiczny, pracodawcy powinni tak projektować stanowiska pracy, by ludzki udział stał się ich głównym elementem. Proces ten powinien doprowadzi do powstania nowych stanowisk, nazywanych przez analityków Deloitte „superstanowiskami”. Osoby na nich zatrudnione dzięki nowym technologiom będą w stanie pracować o wiele sprawniej i efektywniej.

 Trend 3: Przywódcy XXI wieku: na styku tradycji z innowacją

Menedżerowie w najbliższej przyszłości będą musieli zmienić swój sposób myślenia o zarządzaniu i osiąganych wynikach. Dzięki nowym technologiom, które zwiększają wydajność pracowników, będą sięgali po więcej niż dotychczas. Nowe cele będą wymagały indywidualnego podejścia i odwagi podejmowania decyzji we wciąż zmieniających się warunkach. Równocześnie rolą liderów jutra stanie się większe niż dotychczas skupienie na pracowniku, jego potrzebach oraz wspieranie go w rozwoju zawodowym. Zespoły jutra nastawione będą na doskonalenie obecnej kadry i zapobieganie rotacji.

Redakcja Goldenline.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *