Jak wygląda rekrutacja pracowników IT za granicą?

Na świecie sektor IT cierpi nieustannie na niedobór specjalistów. W samych tylko krajach Wspólnoty, jak wyliczyła Komisja Europejska do 2020 roku zabraknie niemal 825 tys. informatyków. W ostatnim czasie w UE liczba absolwentów kierunków związanych z IT spadła o 13% i trend ten ulega ciągłemu się nasileniu. Zagraniczni pracodawcy coraz częściej decydują się na specjalistów z Polski. Obecnie, odpowiednio wyszkolony programista przebiera w wielu ofertach pracy. Bardzo często okazuje się, że atrakcyjniejsze pod wieloma względami są rekrutacje dotyczące stanowisk poza obszarami naszego państwa.

Polscy programiści w zagranicznych firmach

Pozycja rodzimych koderów na międzynarodowej arenie od lat systematycznie wzrasta. Doskonałe wykształcenie, dobra znajomość angielskiego i innych języków, zaangażowanie, pracowitość i dobrze rozwinięte kompetencje miękkie to najczęściej doceniane umiejętności przez zagranicznych pracodawców. Najważniejsze jednak, że tworzone przez nich oprogramowanie niczym nie odbiega od światowych standardów. Według ekspertów w naszym kraju funkcjonuje najbardziej dojrzały rynek spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też, światowi giganci lokują nad Wisłą swoje oddziały zyskując dostęp nie tylko do doświadczonych specjalistów, ale również studentów, którym mogą zaproponować staże w swoich centralach. Zachodnie firmy bardzo chętnie ściągają polskich specjalistów ze względu na ich kwalifikacje i umiejętności, a przy tym ich usługi bywają nawet trzykrotnie tańsze od zagranicznych specjalistów IT pomimo, że różnice pomiędzy stawkami z roku na rok stają się coraz mniejsze.

Wśród najbardziej cenionych specjalistów w branży IT w całej Europie można wymienić Programistów Java, C++, C#, Embedded, Python.

Czy jednak nasi informatycy rzeczywiście chcą zatrudniać się w zagranicznych firmach i co ich do tego przekonuje?

 

Dlaczego polscy informatycy rozważają pracę za granicą?

Chociaż stawki w Polsce w zawodach z branży IT są wysokie, to jednak mimo wszystko daleko im jeszcze do pensji krajów zachodnich. Przykładowo, w Londynie mediana wynagrodzeń programisty wynosi aż 42 tysiące funtów rocznie. Z kolei w Niemczech wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku Software Developera wynosi średnio 46 tysięcy euro rocznie. (Dane na podstawie wtórnych analiz raportów za rok 2018).

Wyższe wynagrodzenie to jednak nie wszystko. Dla kandydata wynagrodzenie nie jest już jedynym elementem, który ma wpływ przy wyborze odpowiedniej oferty pracy. Coraz częściej brana jest również pod uwagę kultura przedsiębiorstwa, jego model organizacyjny oraz sposób zarządzania. Ogromny wpływ przy wyborze oferty ma elastyczność czasu pracy. W Wielkiej Brytanii i Niemczech praca w charakterze freelancera to dla firm programistycznych codzienność. Zdają sobie sprawę, że część kadry pochodzi z innych miejscowości, dlatego umożliwiają swoim pracownikom pracę zdalną.

Jedną z najczęstszych przyczyn wyjazdów polskich programistów za granicę jest zdobycie cennego doświadczenia. Praca w innym kraju poszerza horyzonty, buduje perspektywy. Taki krok jest szczególnie popularny wśród ludzi, którzy nie mają jeszcze większych zobowiązań w Polsce. Dzięki pracy za granicą mamy możliwość poznania innej kultury, a także zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku IT. Ponadto wielu programistów podkreśla, że decydujący wpływ na decyzję o wyjeździe z kraju miała dla nich atrakcyjność realizowanego projektu. Mimo, że w Polsce nie brakuje ciekawych wyzwań, Zachód daje więcej możliwości współpracy przy projektach o charakterze globalnym.

Innowacyjne metody i narzędzia pracy, dostępność najnowszych technologii, praca u rozpoznawalnych marek – to wszystko przyciąga polskich specjalistów IT do pracy za granicą.

 

Wymagania względem kandydatów

Na co zwracają uwagę międzynarodowi pracodawcy, w szczególności z krajów UE przy wyborze potencjalnych pracowników? 

Nie od dziś wiadomo, że branża IT jest bardzo wymagająca z punktu widzenia rekruterów i samych firm docelowych. Bardzo często zdarza się, że to specjaliści wybierają ofertę wśród wielu im proponowanych a nie na odwrót. Stwierdzenie „rynku pracownika” w tym przypadku oddaje rzeczywistą sytuację. Tym samym, aby pozyskać wartościowego kandydata, należy złożyć mu naprawdę dobrą propozycję. Co istotne, firmy ściągają się w lepszych warunkach zatrudniania przede wszystkim wobec najlepszych kandydatów.

Ważne jest, aby osoba aplikująca w branży IT posiadała wykształcenie wyższe. Znajomość języka angielskiego lub/i języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym jest już wymaganym standardem przy podejmowaniu pracy na rynku europejskim. Oczywiście najważniejszym kryterium jest znajomość technologii, języka programowania zgodnego ze stanowiskiem pracy. Bardzo dużo firm prosi kandydatów o próbki kodu lub przedstawienie swojego konta na Github-ie. W przypadku specjalistów kluczowe znaczenie odgrywa doświadczenie, czyli przede wszystkim portfolio projektów, przy których realizacji uczestniczył kandydat. W przypadku aplikowania do pracy za granicą, najlepiej aby w portfolio znajdowały się projekty realizowane również dla firm spoza obszaru Polski.

 

Oczywiście nieodłącznym punktem wymaganym przy realizacji większych projektów jest umiejętność pracy w grupie. Przydatne może okazać się tutaj doświadczenie związane z pracą w wielonarodowościowych zespołach. W przypadku pracy zdalnej niezmierną zaletą jest również, planowanie i dobra organizacja pracy. Pracownik, który dobrze potrafi zarządzać swoim czasem jest tym, który wywiązuje się z powierzonych mu zadań. 

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Jak wygląda rozmowa o pracę na stanowisko programisty? Czy deficyt pracowników sprawia, że każdy kandydat zostaje zatrudniony? Oczywiście, że nie!

W zależności od firmy oraz stopnia skomplikowania projektu, odbywają się od 1 do nawet 4 etapów rekrutacji. Czynnikiem łączącym rekrutacje w Polsce i u zagranicznych pracodawców jest niewątpliwie weryfikacja CV kandydata. Sam proces polega na zweryfikowaniu przez doświadczonego konsultanta dopasowania profilu kandydata pod względem technicznym do przeprowadzanej rekrutacji. Następnie odbywa się rozmowa wideo/ telefoniczna lub spotkanie z ekspertem HR, który w Polsce weryfikuje kandydatów mających podjąć pracę za granicą. 

Pierwszy etap opiera się głównie na rozmowie nietechnicznej. W tym momencie weryfikuje się wymagania finansowe kandydata, jego upodobania względem trybu pracy i doświadczenie komercyjne. Rekruterowi najbardziej zależy na pozyskaniu informacji o projektach, w których potencjalny pracownik brał udział, pełnionej przez niego funkcji ale także na umiejętnościach miękkich kandydata, np. pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku, realizacji obowiązków pod presją czasu czy umiejętności wytłumaczenia prostym, nieskomplikowanym językiem postępów prac projektowych. Podczas procesu rekrutacyjnego sprawdzana jest również znajomość fachowego słownictwa w ramach wymaganego języka obcego. Oczywiście cała rozmowa odbywa się najczęściej również w języku obcym.

Kolejne etapy rekrutacji to głównie weryfikacja wiedzy technicznej kandydata. W tym momencie sprawdza się poziom umiejętności i weryfikuje przedstawione w CV doświadczenie. Warto, aby osoby ubiegające się o stanowisko programisty przygotowały się na rozwiązywanie praktycznych zadań i powtórzyły najważniejsze zagadnienia, które dotyczą konkretnego języka programowania. W rekrutacjach międzynarodowych bardzo często zdarza się, że pracodawcy przekazują praktyczne zadania do zdalnego wykonania – przede wszystkim testy online oraz Assessment Centre udostępniane w ramach specjalnie przygotowanej platformy.

 

Rekrutacja IT, zwłaszcza programistów to wyzwanie, do którego warto się solidnie przyłożyć.

Musimy pamiętać, że uznani specjaliści są wręcz bombardowani ofertami pracy na etacie lub współpracy przy realizacji projektów. Szablonowe prowadzenie procesu rekrutacyjnego w branży IT nie przyniesie pożądanych rezultatów, szczególnie przy projektach realizowanych dla zagranicznych pracodawców.

Kamila Chrastek

Manager działu IT & Engineering w Grupie SILVERHAND. 

Posiada 10-letnie doświadczenia w selekcji pracowników z branży IT oraz wysokiej klasy inżynierów, a także w kompleksowym zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi. Jest znakomitym headhunterem, który doskonale łączy rozległą wiedzę z zakresu nowych technologii z umiejętnościami negocjacyjnymi i biznesowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *