Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Zatrudnienie nowego pracownika na szczebel kierowniczy to duże wyzwanie. W przypadku każdej organizacji skuteczna kadra menedżerska może znacznie zwiększyć produktywność, podnieść morale pracowników i zwiększyć przewagę konkurencyjną firmy. Z drugiej…

Satysfakcja kluczem do efektywności

Satysfakcja pracowników jest kluczowym elementem wpływającym na skuteczność pracy firmy. Badając czynniki istotne z perspektywy pracowników, uzyskujemy informacje mówiące o ich identyfikacji i integracji z wartościami firmy, świadomości odnoszącej się…