Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Zatrudnienie nowego pracownika na szczebel kierowniczy to duże wyzwanie. W przypadku każdej organizacji skuteczna kadra menedżerska może znacznie zwiększyć produktywność, podnieść morale pracowników i zwiększyć przewagę konkurencyjną firmy. Z drugiej…