Jak odmawiać odrzuconym kandydatom?

Wśród najczęstszych zarzutów, jakie kandydaci kierują do pracodawców jest brak informacji o przebiegu rekrutacji, bieżącym statusie aplikacji oraz danych kontaktowych do osoby, która odpowiada za komunikację z aplikującymi. Najcięższym przewinieniem, które obciąża zawodowe…